Inventaris van het archief van abdij Mariënkroon, (1733) 1904 - 2010 (2012)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

G.   Betrekkingen

I.   Betrekkingen met kerkelijke overheden en instellingen

d.   Stichting Nederlandse Priester Religieuzen
757
Statuten van de Stichting Nederlandse Priester Religieuzen,
1955
1 katern
764
Rapporten en artikelen over veranderingen in het religieuze leven en reacties op de rapporten,
1963, 1967 - 1970
1 omslag
758
Lijsten met namen van oversten, die deelnemen aan de vergaderingen, en lijst met aantal geprofesten,
1964, 1967, 1969
2 stukken
766
"Mededelingen", blad uitgegeven door de Stichting Nederlandse Priester Religieuzen, Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen en Stichting Broeders-Congregaties Nederland, nummer 1,
1966
1 deel
759-762
Agenda's en vergaderverslagen,
1966 - 1969
4 omslagen
759
1966
1966
1 omslag
760
1967
1967
1 omslag
761
1968
1968
1 omslag
762
1969
1969
1 omslag